กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นักวิชาการพาณิชย์ ก+ข

spbook02-16

แนวข้อสอบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นักวิชาการพาณิชย์ ก+ข วุฒิ ป.ตรี

คู่มือเตรียมสอบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นักวิชาการพาณิชย์ ก+ข วุฒิ ป.ตรี  สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นักวิชาการพาณิชย์ ก+ข วุฒิ ป.ตรี

 • ประวัติกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคมและการเมือง
 • ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Office)
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหนังสือราชการและการเขียนหนังสือราชการ
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 
 • ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 • วิสัยทัศน์ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และข้อมูลเกี่ยวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • ข้อสอบวัดเชาวน์ปัญญา ตัวเลขอนุกรมต่างๆ
 • คุณธรรมและจริยธรรในการปฏิบัติงาน
 • ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ
 • แนวข้อสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 270 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245