การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (ทุกตำแหน่งต้องสอบ)

คู่มือเตรียมสอบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) **ทุกตำแหน่งต้องสอบ** รวมข้อสอบ+เก็งข้อสอบใหม่

ราคาขาย: 200.00 บาท

หลักสูตรการสอบ

  • ประวัติ กฟผ. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ บทบาทหน้าที่
  • พระราชบัญญัติ กฟผ. ประวัติการไฟฟ้าไทย
  • วัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา (Aptitude Test)
  • วัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test)
  • ภาษาอังกฤษ (English Language Test)
  • ภาษาอังกฤษแนว TOEIC

ติวเจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000%
เริ่มติวสอบข้าราชการ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์
ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีรามคำแหง)
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2318-6124, 0-2318-2245
ขณะนี้เปิดติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
ติดต่อที่สถาบันติว SP ACADEMY ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ