ข้อสอบปลัดอำเภอ ที่เปิดสอบปี 2555 เล่ม 1

สรุปสาระสำคัญข้อกฎหมายหลักในการสอบ 8 ประเด็นหลัก
"ฟันธง ปลัดอำเภอ เล่ม 1" สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ
หลักสูตรการสอบ
– ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานราชการ
– ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
– การบริหารราชการแนวใหม่
– กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
– ความรู้ความเข้าใจในภารกิจของกรมการปกครอง
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร์
– ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ


ราคา 300 บาท


เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2318-6124, 0-2318-2245