ความสามารถด้านจำนวน ตัวเลข/คณิตศาสตร์

07

แนวข้อสอบความสามารถทางด้าน จำนวน ตัวเลข/คณิตศาสตร์

คู่ มือเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นเด็กเล็ก: อนุบาล, ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา ความสามารถทางด้าน จำนวน ตัวเลข/คณิตศาสตร์

หลักสูตรการสอบ ความสามารถทางด้าน จำนวน ตัวเลข/คณิตศาสตร์

  • ความพร้อมทางการเรียนด้านคณิตศาสตร์
  • ความรู้ลึกเชิงจำนวน การจินตนาการเชิงจำนวน
  • การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
  • เหตุผลทางคณิตศาสตร์
  • ความคิดรวบยอด ความเข้าใจ คณิตศาสตร์

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: อาจารย์ถนัด ม่วงมณี


ราคา 200 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245