ติวสัญจร ภาค ก. กพ 2555

ติวสัญจร ภาค ก. กพ 2555

ติวเจาะข้อสอบจากสนามสอบจริง

– จ.นครสวรรค์ ติวที่ ราชภัฎนครสวรรค์ อาคารต้นน้ำ ห้องทานตะวัน
  วันที่ 14,15,21,22 กรกฎาคม 2555
– จ.พิษณุโลก ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม ฝั่งทะเลแก้ว ชั้้น 3 อาคารเวียงแก้ว
  วันที่ 14,15,21,22 กรกฎาคม 2555