ติวเข้มเจาะ แนวข้อสอบ ปปส. (อัตนัย-ปรนัย) 2556 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ปปส.

ติวเข้ม!! ฟันธงเจาะข้อสอบ แนวข้อสอบ ปปส. แบบอัตนัย และแนวข้อสอบ ปปส. แบบปรนัย

สำหรับเตรียมสอบ ปปส.

(สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ติวทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30-16.30 น.
เริ่มติว 10 ก.พ.- สอบ
รับจำนวนจำกัด โทรจองด่วน
โทร. 02-318-6124, 0-2318-2245