ติวเข้ม!! สอบมาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐานวิชาชีพครู

สอบมาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐานติวเข้ม!! เตรียมสอบมาตรฐานวิชาชีพครู ทั้ง 9 มาตรฐาน เพื่อขอรับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรีทุกสาขา (ใช้เป็นหลักฐานในการสมัครสอบครูผู้ช่วย)

เจาะลึกมาตรฐานวิชาชีพครูทั้ง 9 มาตรฐาน
แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร
แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้
แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู
แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา
แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 6 การบรหารจัดการในห้องเรียน
แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา
แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู

ติวทุกวันเสาร์ เวลา 09.30-16.30 น. (ติวถึงสอบ เดือน พ.ค.2556)

เริ่มติว 2 มี.ค. 2556 เอกสารแจกฟรีตลอดการบรรยาย

โดยทีมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่านเท่านั้น (เพื่อควบคุมคุณภาพ)

9 มาตรฐาน, ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ, ชีท, ภาค ข., มาตรฐานวิชาชีพครู, สอบครู, หนังสือ, แนวข้อสอบ, ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู