ติวเข้ม!! สอบ รัฐสภา (ภาค ก.)

ติววันอาทิย์ 09.30-16.30 น.

พิเศษมีติวทางไปรษณีย์ VCD+หนังสือคู่มือประกอบการบรรยาย