นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

คู่มือเตรียมสอบ.. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) รวมข้อสอบเกา่+เก็งข้อสอบใหม่

ราคาขาย: 200.00 บาท

วิชาที่ใช้สอบ

  • ความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์
  • ความรู้ทั่วไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้
  • ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design)
  • ความรู้ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคงปลอดภัย
  • ความสามารถในการเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
  • ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารได้

ติวเจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000%
เริ่มติวสอบข้าราชการ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์
ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีรามคำแหง)
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2318-6124, 0-2318-2245
ขณะนี้เปิดติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
ติดต่อที่สถาบันติว SP ACADEMY ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ