นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ

คู่มือเตรียมสอบ กรมที่ดิน ตำแหน่ง นักวิชาการทีดินปฏิบัติงาน **รวมแนวข้อสอบเก่าพร้อมเฉลย ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

ราคาขาย: 150.00 บาท

หลักสูตรการสอบ วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

  • พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2549 และ ประมวลกฎหมายทีดิน กฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 และประมวลกฎหมายที่ดิน
  • ประมวลกฎหมายอาญา
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในลักษณะว่าด้วยพยานหลักฐาน
  • พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539
  • พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542
ติวเจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000%
เริ่มติวสอบข้าราชการ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์
ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีรามคำแหง)
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2318-6124, 0-2318-2245