นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ

คู่มือเตรียมสอบ ส.ป.ก. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ตำแหน่ง นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ (ด้านการจัดการและพัฒนา)

ราคาขาย: 250.00 บาท

ภายในเล่มประกอบด้วย

 • สรุป พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518
 • สรุป พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2517
 • สรุป พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524
 • แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524
 • การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์การส่งเสริมการเกษตร
 • การส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมเกษตร
 • การแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร
 • หลักการส่งเสริมการเกษตร
 • แนวข้อสอบการพัฒนาและการส่งเสริมการเกษตร
 • สรุป พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2547
 • แนวข้อสอบการบริหารจัดการและการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

ติวเจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000% เริ่มติวสอบข้าราชการ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 51/2 สอบถามรายละเอียดโทร. 0-2318-6124, 0-2318-2245