นักวิชาการป่าไม้

คู่มือเตรียมสอบข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สำหรับผู้จบปริญญาตรี ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

ราคาขาย: 200.00 บาท

หลักสูตรการสอบ

  • ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
  • ความรู้เกี่ยวกับวิชาการป่าไม้ ซึ่งประกอบด้วยการวางแผน การประสานงาน และกำกับดูแลการัดการทรัพยากรป่าไม้ การสำรวจทรัพยากรป่าไม้ การทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ งานพฤกษศาสตร์ป่าไม้ การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการอนุรักษ์การบิรหารจัดการป่าไม้ การฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ การป้องกันและควบคุมไฟป่า การปรับปรุงต้นน้ำลำธาร ดำเนินการเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติและสันทนาการ การอนุรักษ์สัตว์น้ำ และงานวิชาการป่าไม้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต และที่เป็นปัญญาหาสังคมในขณะนี้

 

ติวเจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000%
เริ่มติวสอบข้าราชการ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์
ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีรามคำแหง)
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2318-6124, 0-2318-2245
ขณะนี้เปิดติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย ติดต่อที่สถาบันติว SP ACADEMY ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ