นายสิบทหารบก

เจาะประเด็นข้อสอบจากสนามจริงสารบัญ
แนวข้อสอบนายสิบทหารบก จากสนามจริง (100 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายคำตอบทุกข้อ)
เก็งข้อสอบชุดที่ 1 (100 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายคำตอบทุกข้อ)
เก็งข้อสอบชุดที่ 2 (100 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายคำตอบทุกข้อ)
เก็งข้อสอบชุดที่ 3 (100 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายคำตอบทุกข้อ)
สรุป สูตรคณิตศาสตร์ (เซต, ตรรกศาสตร์, จำนวนจริง, ความสัมพันธ์, ฟังก์ชัน, เรขาคณิตและเส้นตรง, ภาคตัดกรวย, ตรีโกณมิติ, เลขยกกำลัง, เมตริกซ์, เรียงสับเปลี่ยน ทฤษฎีบททวินามและความน่าจะเป็น, อนุพันธ์ของฟังก์ชัน, ลิมิตของฟังก์ชัน, การอินทิเกรต, ความน่าจะเป็น, สถิติ)แนวข้อสอบพร้อมเฉลย วิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป (350 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายคำตอบทุกข้อ)
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย วิชา ภาษาอังกฤษ (276 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายคำตอบทุกข้อ)
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย วิชา ภาษาไทย (120 ข้อ พร้อมเฉลยอธิบายคำตอบทุกข้อ)
แนวข้อสอบเสริมทักษะความรู้ทั่วไป ชุดที่ 1 (173 ข้อ)
เฉลยแนวข้อสอบเสริมทักษะความรู้ทั่วไป ชุดที่ 1

ราคาขาย:

200.00 บาท

หลักสูตรการสอบ
– คณิตศาสตร์
– ภาษาไทย
– วิทยาศาสตร์
– ภาษาอังกฤษ
– ความรู้ทั่วไป