ผลงานติว ครู สพฐ.

(รายชื่อบางส่วน)
น.ส.ธนตา พีรกันทรากร สอบได้ที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ (กทม.)
นายเสนอ เท่าเทียม สอบได้ที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ (จ.สุรินทร์)
น.ส.จุไรรัตน์ พันธ์หมด สอบได้ที่ 2 วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป (จ.มุกดาหาร)
นายอนุรักษ์ เดชะเถลิงผล สอบได้ที่ 2 วิชาเอกคอมพิวเตอร์ (จ.ปทุมธานี)
นายอภิสิทธิ์ งามสอน สอบได้ที่ 2 วิชาเอกคอมพิวเตอร์ (จ.สระแก้ว)
น.ส.อินตวีร์ ใยสีดา สอบได้ที่ 2 วิชาเอกเคมี (จ.กาฬสินธุ์)
นายสงคราม รื่นรมย์ สอบได้ที่ 3 วิชาเอกคณิตศาสตร์ (จ.สุรินทร์)
น.ส.พิกุลทอง บุญคำ สอบได้ที่ 3 วิชาเอกคณิตศาสตร์ (จ.ยโสธร)
และอีกมากมาย