รวมแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย อาชีวศึกษา (สอศ.) เล่ม 2

รวมแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย อาชีวศึกษา (สอศ.)

สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา

เฉลยคำตอบ พร้อมวิธีคิด วิธีทำอย่างละเอียด

สอบทุกตำแหน่งและทุกวิชาเอก ใหม่ล่าสุด!!

หลักสูตรการสอบ

 • กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
 • กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ
 • หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ
 • วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการในคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา พ.ศ.2546
 • พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
 • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
 • พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พงศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
 • พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
 • พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245