สอบ กทม. ภาค ก. ครั้งที่ 1/2557

สอบ กทม. ภาค ก.

สอบ กทม. ภาค ก.

แนวข้อสอบ กทม. ภาค ก. ครั้งที่ 1/2557 สำหรับเตรียมสอบ กทม. บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ส่วนของภาค ก. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ที่ทุกตำแหน่งต้องใช้สอบ ระดับปฏิบัติการ สำหรับผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบ กทม. ภาค ก. ครั้งที่ 1/2557

  • วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (60 คะแนน) ความสามารถด้านการคิดคำนวณ ความสามารถทางด้านเหตุผล
  • วิชาภาษาไทย (60 คะแนน) ความเข้าใจภาษา การใช้ภาษา
  • วิชาความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ (80 คะแนน) การปกครองท้องถิ่น หลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245