แนวข้อสอบ สกย. (นิติกร) ภาค ก.+ข.

สอบ สกย. นิติกร

สอบ สกย. นิติกร

แนวข้อสอบสอบ สกย. สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ภาค ก.+ภาค ข. ตำแหน่ง นิติกร สำหรับผู้จบปริญญาตรี สรุป+ข้อสอบ ล่าสุด

หลักสูตรการสอบ สกย. สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

  • ภาค ก. ทดสอบความรู้ความสามารถ วิเคราะห์และสรุปเหตุผลโดยจับประเด็นจากข้อมูลหรือข้อความทางการเมือง การคิดวิเคราะห์หาเหตุผลแล้วให้สรุปความ อุปมาอุปไมย โดยอาศัยความรู้ทั่วไป คิดเหตุผลด้วยตัวเลข และความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับ Microsoft office
  • ภาค ข.
    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
    กฎหมายอาญา
    กฎหมายแพ่ง พาณิชย์
    กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245