เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สรุปเนื้อหา และข้อสอบ สำหรับเตรียมสอบ..กรมอุทยานแห่งชาติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

ราคาขาย: 200.00 บาท

หลักสูตรการสอบ

  • ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ
  • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกำหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา และคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล งานติดต่อประสานงาน งานแผนงาน งบประมาณ งานสารบรรณ และงานบริหารงานทั่วไปอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต และที่เป็นปัญหาสังคมในขณะนี้
ติวเจาะข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 1,000%
เริ่มติวสอบข้าราชการ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์
ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีรามคำแหง)
สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2318-6124, 0-2318-2245