เตรียมทหาร 4 เหล่า หลักสูตร ม.3

– นายร้อย จปร. (ทบ.)
– นายเรืออากาศ (ทอ.)
– นายเรือ (ทร.)
– นายร้อยตำรวจ (นรต.)
ประกอบด้วย
– คณิตศาสตร์
– วิทยาศาสตร์
– ภาษาอังกฤษ
– ภาษาไทย
– สังคมศึกษา

ราคาขาย:

280.00 บาท

แนวข้อสอบจากสนามจริง วิชา คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
แนวข้อสอบจากสนามจริง วิชา ภาษาไทย ชุดที่ 1
แนวข้อสอบจากสนามจริง วิชา คณิตศาสตร์ ชุดที่ 2 แนวข้อสอบจากสนามจริง วิชา ภาษาไทย ชุดที่ 2
แนวข้อสอบจากสนามจริง วิชา วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1
แนวข้อสอบจากสนามจริง วิชา ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
แนวข้อสอบจากสนามจริง วิชา วิทยาศาสตร์ : ฟิสิกส์ ชุดที่ 2
แนวข้อสอบจากสนามจริง วิชา วิทยาศาสตร์ : เคมี ชุดที่ 2
แนวข้อสอบจากสนามจริง วิชา ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
แนวข้อสอบจากสนามจริง วิชา สังคมศึกษา ชุดที่ 1
แนวข้อสอบ วิชา คณิตศาสตร์ (ชุดที่ 1)
แนวข้อสอบ วิชา ภาษาไทย (ชุดที่ 1)
แนวข้อสอบ วิชา วิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 1)
แนวข้อสอบ วิชา ภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 1)
แนวข้อสอบ วิชา คณิตศาสตร์ (ชุดที่ 2)
แนวข้อสอบ วิชา ภาษาไทย (ชุดที่ 2)
แนวข้อสอบ วิชา วิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 2)
แนวข้อสอบ วิชา ภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 2)
แนวข้อสอบ วิชา คณิตศาสตร์ (ชุดที่ 3)
แนวข้อสอบ วิชา ภาษาไทย (ชุดที่ 3)
แนวข้อสอบ วิชา วิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 3)
แนวข้อสอบ วิชา ภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 3)
แนวข้อสอบ วิชา คณิตศาสตร์ (ชุดที่ 4)
แนวข้อสอบ วิชา ภาษาไทย (ชุดที่ 4)
แนวข้อสอบ วิชา วิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 4)
แนวข้อสอบ วิชา ภาษาอังกฤษ (ชุดที่ 4)