แนวข้อสอบกรมบังคับคดี นิติกรปฏิบัติการ ภาค ข. ป.ตรี

008แนวข้อสอบกรมบังคับคดี นิติกรปฏิบัติการ ภาค ข. วุฒิปริญญาตรี สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ

หลักสูตรการสอบกรมบังคับคดี ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ภาค ข. วุฒิปริญญาตรี

 • ประวัติกรมบังคับคดี (200 คะแนน)
 • กฎหมายวิธีสบัญญัติ และกฎหมายสารบัญญัติ
  – กฎหมายว่าด้วยล้มละลาย
  – กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  – กฎหมายลักษณะพยาน
  – กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ
  – พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
  – พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
  – พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
  – พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: อาจารย์ธนิต สุวรรณเมนะ น.บ.(เกียรตินิยม), น.บ.ท. สถาบันวิชาการ นิติธนิต


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245