แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน “นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ”

แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน,นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

แนวข้อสอบกรมการจัดหางาน,นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

นวข้อสอบกรมการจัดหางาน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ วุฒิ ปริญญาตรี

คู่มือเตรียมสอบ ใหม่ล่าสุด

หลักสูตรการสอบกรมการจัดหางาน ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

  • ประวัติกรมการจัดหางาน
  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมการจัดหางานและกระทรวงแรงงาน
  • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักของกรมการจัดหางาน ได้แก่ พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551
  • พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ความรู้เพื่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เช่น ระเบียบงานสารบรรณ
  • ความรู้ทั่วไปด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวกับกรมการจัดหางานและกระทรวงแรงงาน

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124  0-2318-2245