แนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) นักวิชาการพัฒนาชุมชน

แนวข้อสอบกรมพัฒนาชุมชนแนวข้อสอบกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) "นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ" (พัฒนากร) กรมการพัฒนาชุมชนเปิดรับสมัครสอบภาคความความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) สำหรับผู้มีวุฒิ ปริญญาตรี ใหม่ล่าสุด!!**
หลักสูตรการสอบ กรมการพัฒนาชุมชน ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชน (พัฒนากร) วุฒิ ปริญญาตรี
+ประวัติกรมการพัฒนาชุมชน
+แผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.255-2559
+หลักการพัฒนาชุมชน
+ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน กระบวนการ วิธีการ
+การจัดการความรู้
+เทคนิคในการพัฒนาชุมชน
+การค้นหา คัดเลือกผู้นำชุมชนและกรรมการชุมชน
+การบูรณาการแผนของชุมชน
+การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มชุมชน
+รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245