แนวข้อสอบกรมชลประทาน เจ้าพนักงานธุรการ ภาค ข.

09

แนวข้อสอบกรมชลประทาน เจ้าพนักงานธุรการ ภาค ข. วุฒิ ปวส. สรุปเนื้อหาข้อสอบล่าสุด

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

คู่มือเตรียมสอบกรมชลประทาน เจ้าพนักงานธุรการ ภาค ข. ใหม่ล่าสุด

หลักสูตรการสอบกรมชลประทาน เจ้าพนักงานธุรการ ภาค ข.

  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมชลประทาน ได้แก่ ประวัติความเป็นมาของกรมชลประทาน หน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้างหน่วยงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป็นต้น (50 คะแนน)
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานการเงินและการบัญชี งานพัสดุ งานบุคคล และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • แนวข้อสอบวิชาเฉพาะตำแหน่งธุรการ

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245