แนวข้อสอบกรมชลประทาน เจ้าพนักงานธุรการ ภาค ข.

a7

แนวข้อสอบกรมชลประทาน เจ้าพนักงานธุรการ ภาค ข.

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบกรมชลประทาน เจ้าพนักงานธุรการ ภาค ข. สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบกรมชลประทาน เจ้าพนักงานธุรการ ภาค ข.

  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมชลประทาน ได้แก่ ประวัติความเป็นมาของกรมชลประทาน หน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้างหน่วยงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป็นต้น (50 คะแนน)
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานการเงินและการบัญชี งานพัสดุ งานบุคคล และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (150 คะแนน)
  • แนวข้อสอบวิชาเฉพาะตำแหน่งธุรการ

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันติว SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245