แนวข้อสอบกรมที่ดิน “นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน” (ภาค ข.)

นายช่างรังวัด กรมที่ดินแนวข้อสอบกรมที่ดิน
ตำแหน่ง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน วุฒิ ปวช.
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) วิเคราะห์ข้อสอบ แนวข้อสอบ อัตนัย+ปรนัย
หลักสูตรการสอบ แนวข้อสอบกรมที่ดิน
+ งานวงรอบ งานโครงข่ายสามเหลี่ยม เช่น การวัดมุมและปรับแก้มุม การวัดระยะและปรับแก้ระยะชั้นหรือเกณฑ์ของงานวงรอบ การทำแผนที่รายละเอียด เป็นต้น
+ การคำนวณและเขียนแผนที่ เป็นการคำนวณเนื้อที่จากค่าพิกัด โดยวิธีพิกัดฉาก หลักการเขียนแผนที่ภูมิประเทศจากข้อมูลสำรวจ
+ การรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียมเบื้องต้น
+ แผนที่รูปถ่ายทางอากาศ เช่น การคำนวณมาตราส่วนบนรูปถ่ายทางอากาศ ประโยชน์ของรูปถ่ายทางอากาศในงานแผนที่ หลักการแปรรูปถ่ายทางอากาศ การปรับแก้ความเอียง (RECTIFY) รูปถ่ายทางอากาศ
+ ประมวลกฎหมายที่ดิน และกฎกระทรวงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรังวัด
+ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245