แนวข้อสอบกรมบังคับคดี ภาค ข. นักจัดการงานทั่วไป

แนวข้อสอบ กรมบังคับคดี นักจัดการงานทั่วไป

แนวข้อสอบ กรมบังคับคดี นักจัดการงานทั่วไป

แนวข้อสอบ แนวข้อสอบกรมบังคับคดี นักจัดการงานทั่วไป (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) วุฒิปริญญาตรี สรุป+ข้อสอบ หนังสือ-คู่มือเตรียมสอบ กรมบังคับคดี นักจัดการงานทั่วไป (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) เล่มเดียวครบ ใหม่ล่าสุด!!**
หลักสูตรการสอบ แนวข้อสอบ แนวข้อสอบกรมบังคับคดี นักจัดการงานทั่วไป (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) (ภาค ข.)
ประวัติกรมบังคับคดี
– พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริาหรกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– ความรู้เฉพาะงานในหน้าที่
– ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแผน การจัดทำแผนและบริการ แผนนโยบายโครงการ
– ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐและการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
– ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ
รวบรวมและเรียบเรียงโดย: SP ACADEMY

 


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่ายข้อสอบ ธกส 2557, คู่มือ ธกส 57, ชีท ธกส 57, ตำรา ธกส 57, ธกส เปิดสอบ 2557, ภาค ข. ธกส, หนังสือ ธกส, แนวข้อสอบ ธกส 57

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245