แนวข้อสอบกรมบัญชีกลาง “นักบัญชี” ภาค ข.

แนวข้อสอบกรมบัญชีกลาง "นักบัญชี" ภาค ข. วุฒิปริญญาตรี

คู่มือเตรียมสอบกรมบัญชีกลาง "นักบัญชี" ภาค ข.  สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบกรมบัญชีกลาง "นักบัญชี" ภาค ข.

  • ประวัติกรมบัญชีกลาง
  • ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับนโยบายทางบัญชี มาตรฐานการบัญชี บัญชีต้นทุน การจัดทำรายงานการเงิน
  • การวิเคราะห์งบการเงิน การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
  • ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
  • ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการวิเคราะห์และวางแผนงานการประสานงาน และการจัดการองค์กร
  • ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การบริหารราชการและแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
  • ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245

e-mail: spacademy27@gmail.com