แนวข้อสอบกรมบัญชีกลาง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

แนวข้อสอบกรมบัญชีกลาง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

แนวข้อสอบกรมบัญชีกลาง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

แนว ข้อสอบ แนวข้อสอบกรมบัญชีกลาง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) สรุป+เก็งข้ออสบล่าสุด วุฒิปริญญาตรี

หลักสูตรการสอบ แนวข้อสอบกรมบัญชีกลาง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

  • ประวัติกรมบัญชีกลาง
  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการบัญชี การเงิน การคลังภาครัฐ และความรู้ด้านการจัดทำแผนงานและการติดตามประเมินผล
  • การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
  • ความรู้ด้านการวิเคราะห์ และวางแผนงาน ประสานงาน และการจัดการองค์การ
  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจและการบริหารราชการ
  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245