แนวข้อสอบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

b5

แนวข้อสอบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ใช้สอบทุกตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

  • ประวัติกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกระทรวงสาธารณสุข
  • กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศษสตร์การแพทย์ พ.ศ.2552
  • นโยบายกระทรวงสาธารณสุข นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข
  • ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปี 2559-2560
  • ยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ.2559-2562
  • ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
  • ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
  • มาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • กฎหมายระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
  • ความรู้ทั่วไปทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 270 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245