แนวข้อสอบกรมศุลกากร เจ้าพนักงานธุรการ

11

นวข้อสอบกรมศุลกากร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ภาค ข. วุฒิ ปวส.

คู่มือเตรียมสอบเข้ารับราชการ กรมศุลกากร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน วุฒิ ปวส. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) สรุป+ข้อสอบ ใหม่ล่าสุด

หลักสูตรการสอบกรมศุลกากร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

  • ประวัติกรมศุลกากร
  • ความรู้าด้านภาษาอังกฤษ (Structure Vacabulary Conversation) (40 คะแนน)
  • ความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ)
  • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของทางราชการ
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานและกฎหมาย คอมพิวเตอร์
  • ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับงานศุลกากร และความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ (160 คะแนน)

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

เราคืออันดับ 1 คู่มือเตรียมสอบข้าราชการทุกระดับ และเปิดติวข้าราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245