แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร เจ้าพนักงานธุรการ ภาค ข.

แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร เจ้าพนักงานธุรการ ภาค ข.

แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร เจ้าพนักงานธุรการ ภาค ข. (วุฒิ ปวส.)

คู่มือเตรียมสอบแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร เจ้าพนักงานธุรการ ภาค ข.  สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการเกษตร เจ้าพนักงานธุรการ ภาค ข.

  • ประวัติกรมส่งเสริมการเกษตร
  • ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502
  • ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
  • ระเบียบว่าดว้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548
  • พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526
  • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 และหลักการบัญชี
  • แนวข้อสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245