แนวข้อสอบกรมอนามัย นักจัดการงานทั่วไป ภาค ข.

แนวข้อสอบกรมอนามัย นักจัดการงานทั่วไป ภาค ข.แนวข้อสอบกรมอนามัย ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ภาค ข.) สรุป+ข้อสอบ
หลักสูตรการสอบ แนวข้อสอบกรมอนามัย
+ แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารงาน งานเลขานุการ
+ แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2517
+ แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2525
+ แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
+ แนวข้อสอบการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี พัสดุฯ
+ แนวข้อสอบหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ราชการ
+ ฯลฯ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 230 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245