แนวข้อสอบกรมอุทยานฯ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน

แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน

แนวข้อสอบกรมอุทยานฯ วิเคราะห์นโยบายและแผน สำหรับเตรียมสอบเข้ารับราชการ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ข.) วุฒปริญญาตรี สรุป+ข้อสอบล่าสุด

หลักสูตรการสอบ

  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
  • ความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานการจัดทำแผนหรือโครงการ การบริหารแผนงานหรือโครงการ การติดตามประเมินผล นโยบายหรือโครงการ
  • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ นโยบายรัฐ แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์
  • ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับอื่น และงานด้านนโยบายและแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิต

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245