แนวข้อสอบกรมเจ้าท่า นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ

43

นวข้อสอบกรมเจ้าท่า ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ วุฒิปวส.และปริญญาตรี ภาค ข.

คู่ มือเตรียมสอบกรมเจ้าท่า ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ วุฒิ ปวส.และปริญญาตรี ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) สรุป+ข้อสอบ ใหม่ล่าสุด

หลักสูตรการสอบกรมเจ้าท่า ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ

  • ประวัติกรมเจ้าท่า
  • วามรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • พ.ร.บ.เรือไทย พ.ร.บ.ป้องกันเรือโดนกัน และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมเจ้าท่า
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ.2553
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245