แนวข้อสอบกระทรวงการต่างประเทศ เจ้าพนักงานธุรการ

a6

แนวข้อสอบกระทรวงการต่างประเทศ (ภาค ข.) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ล่าสุด

คู่มือเตรียมสอบข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ใหม่ล่าสุด คุณวุฒิ ปวส. ภาค ข.

หลักสูตรการสอบกระทรวงการต่างประเทศ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ล่าสุด

 • ประวัติกระทรวงต่างประเทศ
 • ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป (80 คะแนน)
  • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
  • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
  • ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
 • ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเงินและบัญชี (80 คะแนน)
  • ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีเบื้องต้น
  • ความรู้เกี่ยวกับกฎ และระเบียบด้านการเงินการคลัง
 • ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office (Words, Excel, Power Point) (20 คะแนน)
 • ความรู้ภาษาอังกฤษ (การสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้น) (20 คะแนน)

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245