แนวข้อสอบกระทรวงสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

46

นวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ภาค ข. วุฒิปริญญาตรี

คู่ มือเตรียมสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) สรุป+ข้อสอบ ใหม่ล่าสุด

หลักสูตรการสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

วิชาที่ 1 พื้นฐานวิชาชีพสาธารณสุข (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) เป็นการสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยทดสอบความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานสาธารณสุขซึ่งประกอบด้วยขอบเขตเนื้อหา ดังนี้

 • อนามัยชุมชน
 • ระบบข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ
 • การคุ้มครองผู้บริโภค
 • ประชากรศาสตร์

วิชาที่ 2 วิชาชีพสาธารณสุข (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)

 • การวิจัยทางด้านสาธารณสุข
 • ชีวสถิติ
 • ระบาดวิทยา
 • ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค
 • บริหารงานสาธารณสุข
 • อนามัยสิ่งแวดล้อม
 • ชีวนามัย
 • กฎหมายสาธารณุข
 • การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
 • การส่งเสริมสุขภาพ
 • สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245