แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย วิชาความรอบรู้
แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย วิชาความรอบรู้
แนวข้อสอบ แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาความรอบรู้ แนวข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย สรุป+ข้อสอบ หนังสือ-คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย วิชาความรอบรู้ เล่มเดียวครบ ใหม่ล่าสุด!!**
หลักสูตรการสอบ แนวข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาความรอบรู้
– แนวข้อสออบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน
– แนวข้อสออบ นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับการศึกษา
– แนวข้อสออบ วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมของไทย
– แนวข้อสออบ กฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
– แนวข้อสออบ พ.ร.บ.การศึกษษแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสออบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสออบ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสออบ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
– แนวข้อสออบ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
– แนวข้อสออบกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่วนราชการ

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: SP ACADEMY

 


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่ายข้อสอบ ธกส 2557, คู่มือ ธกส 57, ชีท ธกส 57, ตำรา ธกส 57, ธกส เปิดสอบ 2557, ภาค ข. ธกส, หนังสือ ธกส, แนวข้อสอบ ธกส 57

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245