แนวข้อสอบครู กทม. (ครูผู้ช่วย) วิชาความรอบรู้

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ครูกทม. วิชาความรอบรู้

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ครูกทม. วิชาความรอบรู้

นวข้อสอบครู กทม. (ครูผู้ช่วย) วิชาความรอบรู้ สรุปเนื้อหา+ข้อสอบ

คู่มือเตรียมสอบ เจาะข้อสอบ ใหม่ล่าสุด

หลักสูตรการสอบครู กทม. (ครูผู้ช่วย) วิชาความรอบรู้

 • ประวัติ กทม. และความรู้เกี่ยวกับ คสช.
 • ข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
 • นโยบายรัฐบาล และของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
 • วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
 • กฎหมาย (พ.ร.บ.) ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
  • กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
  • กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
  • กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากร กรุงเทพมหานคร
  • กฎหมายว่าด้วยสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา
  • กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
  • กฎหมายว่าด้วยการจัดการการศึกษาสำหรับคนพิการ

รวบรวมและเรียบเรียง แนวข้อสอบ โดย: สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%

เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124  0-2318-2245