แนวข้อสอบครู ชุดรวมข้อสอบเก่า ความสามารถทั่วไป

ชุดรวมข้อสอบเก่า วิชาความสามารถทั่วไป
หลักสูตรการสอบ
วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
– ความสามารถด้านตัวเลข
– ความสามารถด้านภาษา
– ความสามารถด้านเหตุผล
วิชาภาษาไทย
– คำศัพท์
– การเขียน
– ความเข้าใจ

ราคาขาย: 150.00 บาท

หลักสูตรการสอบ
วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
– ความสามารถด้านตัวเลข
– ความสามารถด้านภาษา
– ความสามารถด้านเหตุผล
วิชาภาษาไทย
– คำศัพท์
– การเขียน
– ความเข้าใจ