แนวข้อสอบครู วิชาการศึกษา

เนื้อหาประกอบด้วย

– จิตวิทยา
– การวัดและการประเมินผล
– หลักการสอน
– การสร้างและการใช้สื่อ
– การเรียนการสอน

ราคาขาย: 130.00 บาท

หลักสูตรการสอบ
– จิตวิทยา
– การวัดและการประเมินผล
– หลักการสอน