แนวข้อสอบครู วิชาเอกคหกรรมศาสตร์

สารบัญ
คหกรรมศาสตร์
อาหารหลัก 5 หมู่
การจัดตกแต่งบ้าน
การพัฒนาการเด็ก
การเคหะพยาบาลและอนามัยในครอบครัว
การพยาบาลคนเป็นลม
สาเหตุและอาการของการเป็นลมหน้ามืด
การดูแลรักษาผ้าใยสังเคราะห์
การแต่งกายให้งาม
การจัดเลี้ยงอาหาร
การเลี้ยงอาหารกลางวัน
การเลี้ยงอาหารค่ำ
การเลือกภาชนะสำหรับใช้ในการหุงต้ม
ข้อพิจารณาในการเลือกภาชนะที่ใช้ในการหุงต้น
คำจำกัดความคหกรรมศาสตร์
ภาคปฏิบัติการประกอบอาหาร
วิธีใช้ห้องปฏิบัติการอาหาร
ลำดับขั้นของการทำงานในห้องปฏิบัติการอาหาร
หน่วยชั่งตวงวัดที่ควรทราบ
วิธีตวงอาหาร
คำแนะนำการเก็บไข่แช่แข็งในตู้แช่แข็งตามบ้าน
ขั้นตอนการเก็บไข่แช่แข็ง
เครื่องปรุงต่าง ๆ ในการประกอบอาหาร
แกงอาหารหลักของคนไทย
แกงจืดผักต่าง ๆ
แกงต้มยำปลา
แกงต้มกะทำ
แกงต้มกะทิฟักกับปลาสลิดแห้ง
แกงต้มกะทะหน่อไม้เปรี้ยวกับเนื้อเค็ม
แกงต้มกะทิสายบัว
แกงต้มกะทิหัวปลี
แบบทบทวน วิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป (50 + 30 ข้อ)
แนวข้อสอบ เคมีประยุกต์ (30 + 29 ข้อ)
แนวข้อสอบ การจัดและตกแต่งบ้าน (30 ข้อ)
แนวข้อสอบ พัฒนาการเด็กและการเรียนรู้ (15 + 26 + 25 ข้อ)
แนวข้อสอบ ดอกไม้สด (20 + 30 ข้อ)
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ผ้า (91 ข้อ)
แนวข้อสอบ วิชาคามรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งวิชาเอกคหกรรมศาสตร์ (150 ข้อ)
แนวข้อสอบ วิชาคามรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งวิชาเอกคหกรรมศิลป์ (100 ข้อ)
แนวข้อสอบ วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งวิชาเอกผ้าและเครื่องแต่งกาย (107 ข้อ)
แนวข้อสอบ วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วิชาเอกอาหารและโภชนาการ (150 ข้อ)

ราคาขาย: 120.00 บาท

หลักสูตรการสอบ
– คหรรมศาสตร์
– การพัฒนาเด็ก
– การเคหะพยาบาลและอนามัยในครองครัว
– การดูและรักษาผ้าใยสังเคราะห์
– การจัดเลี้ยงอาหาร
– การเลือกภาชนะสำหรบใช้ในการหุ้นต้ม
– คำจำกัดความคหกรรมศาสตร์
– ภาคปฏิบัติการประกอบอาหาร
– เครื่องปรุงต่าง ๆในการประกอบอาหาร
– แกงอาหารหลักของคนไทย