แนวข้อสอบครู วิชาเอกดนตรีศึกษา

สารบัญ (พร้อมแนวคำถามทุกหัวข้อตามสารบัญ)
ประวัติดนตรีไทยและเครื่องดนตรีโบราณ
เครื่องดนตรีไทย
ลักษณะการผสมวงดนตรีไทยแบบฉบับ
ดนตรีพื้นบ้าน
ประเภทของเพลงไทย
อัตราของเพลงไทยและหน้าทับ
ประวัติดนตรีตะวันตก
เครื่องดนตรีตะวันตก
องค์ประกอบพื้นฐานของดนตรีตะวันตก
ลักษณะการผสมวงดนตรีตะวันตก
ประเภทของดนตรีตะวันตก
ดนตรีศตวรรษที่ 20
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย
แนวข้อสอบ วิชาเอกดนตรีการศึกษา ชุดที่ 1 (100 ข้อ)
แนวข้อสอบ วิชาเอกดนตรีการศึกษา ชุดที่ 2 (100 ข้อ)

ราคาขาย: 120.00 บาท

หลักสูตรการสอบ
– คำอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด ตรงตามเนื้อหาของหลักสูตรที่ใช้ในการสอบปัจจุบัน
– เทคนิคในการทำข้อสอบ พร้อมตัวอย่างข้อสอบแยกตามเนื้อหาของหลักสูตรที่ใช้สอบ
– เพื่อเสริมความเข้าใจ และเพิ่มทักษะในการทำโจทย์ข้อสอบ
– สรุปแนวข้อสอบเพื่อเตรียมสอบบรรจุพร้อมเฉลย