แนวข้อสอบครู วิชาเอกวิทยาศาสตร์

หลักสูตรการสอบ
– แสงอาทิตย์
– โลกและดวงดาว
– พลังงาน
– ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน
-สิ่งมีชีวิต
– กินดี อยู่ดี
– สารสังเคราะห์
– แสง สี เสียง
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย

ราคาขาย: 150.00 บาท

หลักสูตรการสอบ
– แสงอาทิตย์
– โลกและดวงดาว
– พลังงาน
– ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน