แนวข้อสอบครู วิชาเอกสังคมศึกษา

หลักสูตรการสอบ
– หลักสูตรวิชาสังคมศึกษา
– การเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา
– วิธีสอนวิชาสังคมศึกษา
– การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาสังคมศึกษา
– การประเมินผลการเรียนการสอน วิชาสังคมศึกษา

ราคาขาย: 120.00 บาท

หลักสูตรการสอบ
– หลักสูตรวิชาสังคมศึกษา
– การเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา
– วิธีสอนวิชาสังคมศึกษา