แนวข้อสอบครู วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์

สารบัญ
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย
วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ ชุดที่ 1 (113 ข้อ)
วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ ชุดที่ 2 (187 ข้อ)
วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ (ไฟฟ้า) ชุดที่ 1 (50 ข้อ)
วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ (ไฟฟ้า) ชุดที่ 2 (99 ข้อ)
วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ (ไฟฟ้า) ชุดที่ 3 (70 ข้อ)
วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ (ไฟฟ้า) ชุดที่ 4 (100 ข้อ)
วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างโลหะ) ชุดที่ 1 (30 ข้อ)
วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างโลหะ) ชุดที่ 2 (25 ข้อ)
วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างโลหะ) ชุดที่ 3 (15 ข้อ)
วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างยนต์) (40 ข้อ)
วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ (ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนโรงฝึกงาน) (118 ข้อ)
วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ (ความรู้เกี่ยวกับช่างก่อสร้าง) ชุดที่ 1 (100 ข้อ)
วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ (ความรู้เกี่ยวกับช่างก่อสร้าง) ชุดที่ 2 (67 ข้อ)
วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ (ความรู้เกี่ยวกับช่างก่อสร้าง) ชุดที่ 3 (86 ข้อ)
วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ (ความรู้เกี่ยวกับช่างก่อสร้าง) ชุดที่ 4 (100 ข้อ)
วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ (ความรู้เกี่ยวกับช่างก่อสร้าง) ชุดที่ 5 (49 ข้อ)
วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ (ความรู้เกี่ยวกับช่างก่อสร้าง) ชุดที่ 6 (56 ข้อ)
วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ (ความรู้เกี่ยวกับช่างเครื่องปั้นดินเผา) ชุดที่ 1 (40 ข้อ)
วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ (ความรู้เกี่ยวกับช่างเครื่องปั้นดินเผา) ชุดที่ 2 (64 ข้อ)

ราคาขาย: 120.00 บาท

หลักสูตรการสอบ
– ไฟฟ้า
– ช่างโลหะ
– ช่างยนต์
– ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนโรงฝึกงาน
– ความรู้เกี่ยวกับช่างก่อสร้าง
– ความรู้เกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผา