แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 “อบต.บุคลากร3”

สอบท้องถิ่น บุคลากร 3แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 สำหรับเตรียมสอบ อบต. ตำแหน่ง บุคลากร 3 สรุป+แนวข้อสอบล่าสุด!!
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
สำหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี
หลักสูตรการสอบท้องถิ่น 2556 บุคลากร 3
– แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
– แนวข้อสอบการจัดการทรัพยากรมนุษย์
– แนวข้อสอบการวางแผนกำลังคน
– แนวข้อสอบการออกแบบงานและการวิเคราะห์งาน
– แนวข้อสอบการสรรหาบุคลากร
– แนวข้อสอบการคัดเลือกบุคคล
– แนวข้อสอบการจำแนกตำแหน่ง
– แนวข้อสอบการพัฒนาบุคคล
– แนวข้อสอบจิตวิทยาการบริหาร
– แนวข้อสอบแนวทางการประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
– แนวข้อสอบรางวัลและการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง
– แนวข้อสอบการร้องทุกข์และวินัย
– แนวข้อสอบการออกจากงานและการเกษียณอายุงาน
– แนวข้อสอบองค์กรกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานบุคคล
– แนวข้อสอบอนาคตของการบริหารงานบุคคล
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคล

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันติว นิติธนิต


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่ายวข้อสอบ,เตรียมทหาร,ทหารอากาศ,นตท.,ทอ.,2556,56,ข้อสอบ,คู่มือ,ชีท,หนังสือ
สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245