แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 “เจ้าพนักงานทะเบียน” ระดับ 2 (ปวส.) ภาค ข.

สอบท้องถิ่นแนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 "เจ้าพนักงานทะเบียน" ระดับ 2 (ภาค ข. อบต.,อบท.,เทศบาล) สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบ หลักสูตรการสอบท้องถิ่น 2556 (อปท.) ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เจ้าพนักงานทะเบียน ระดับ 2 (วุฒิ ปวส.)
– แนวข้อสอบพ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535
– แนวข้อสอบพ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526
– แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการทะเบียนชื่อบุคคล พ.ศ.2551
– แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
– แนวข้อสอบแผนพัฒนา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
– แนวข้อสอบประชาคมอาเซียน ASEANCOMMUNITY
– แนวข้อสอบกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับทะเบียนและบัตร

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัติ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245