แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 “นักวิชาการเกษตร 3” (ป.ตรี) ภาค ข.

สอบท้องถิ่น 2556แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 "นักวิชาการเกตร 3" ระดับ 3 (ภาค ข. อบต.,อบท.,เทศบาล) สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบ หลักสูตรการสอบท้องถิ่น 2556 (อปท.) นักวิชาการเกษตร 3 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ระดับ 3 (วุฒิ ปริญญาตรี)
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
– พืชศาสตร์
– รูปแบบธุรกิจเกษตรของไทย
– แผนพัฒนาการเกษตร
– ธาตุอาหารพืช
– ความรู้เกีย่วกับ ดิน ปุ๋ย และการปรับปรุงบำรุงดิน
– เกษตรผสมผสานในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง
– ความสำคัญของศัตรูพืช
– การปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจ
– การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
– แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัติ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245