แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 “นักสังคมสงเคราะห์ 3” (ป.ตรี) ภาค ข.

สอบท้องถิ่น ภาค ข.แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 "นักสังคมสงเคราะห์" ระดับ 3 (ภาค ข. อบต.,อบท.,เทศบาล) สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบหลักสูตรการสอบท้องถิ่น 2556 (อปท.) นักสังคมสงเคราะห์ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ระดับ 3 (วุฒิ ปริญญาตรี)
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์
– แนวข้อสอบความหมายของงานสังคมสงเคราะห์
– แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556
– แนวข้อสอบข้อกำหนดคณะกรรมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2550
– แนวข้อสอบการพัฒนางานสวัสดิการสังคม
– แนวข้อสอบทฤษฎีหลักของสังคมวิทยา
– แนวข้อสอบที่มา ขอบเขต ของสิทธิมนุษยชน
– แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
– แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุับน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัติ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245