แนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 “เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2” (ปวส.) ภาค ข.

สอบท้องถิ่นแนวข้อสอบท้องถิ่น 2556 "เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2" ระดับ 3 (ภาค ข. อบต.,อบท.,เทศบาล) สรุป+แนวข้อสอบใหม่ล่าสุด เล่มเดียวครบ

ครบ หลักสูตรการสอบท้องถิ่น 2556 (อปท.) เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ระดับ 2 (วุฒิ ปวส.)
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
– แนวข้อสอบสรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน
– แนวข้อสอบองค์ประกอบและหลักการของงานสาธารณสุขมูลฐาน
– แนวข้อสอบมาตรฐานและตัวชี้วัดงานสาธารณสุขมูลฐาน
– แนวข้อสอบแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐานงานส่งเสริมสุขภาพ
– แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– แนวข้อสอบตำแหน่งสาธารณสุขชุมชน

รวบรวมและเรียบเรียงโดย: สถาบันวิชาการ ตำราทอง


ราคา 250 บาท


ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา แนวข้อสอบ,2556,56,สอบท้องถิ่น,เทศกจ,อบต.,สอบท้องถิ่น 56,สอบท้องถ่ิน 2556,ภาค ข.,หนังสือ,คู่มือ,พระราชบัญญัติ

เจาะลึกประเด็นข้อสอบจากสนามจริง รับรองผล 100%
เริ่มติวสอบข้าราชการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ซอยรามคำแหง 27 (ข้างบิ๊กซีราม)
ติวข้าราชการทุกระดับ มีติวทางไปรษณีย์ และมี VCD จำหน่าย

สอบถามรายละเอียด โทร.  0-2318-6124 ,  0-2318-2245